Iodine Global Network (IGN)

Song about iodized salt, the Leahaly band, Morondava, 14 February 2019

Listen here (mp3):

Published: July 17, 2019

Written and performed by the Leahaly band, Madagascar

Lyrics:
MalagasyEnglish
Eka, sira misy ioda, ara-pahasalamana (2 fois)Yes, iodized salt is healthy
Na sira vaingana, na sira vovony, okEither coarse or fine salt
Sira misy ioda sy fliora, mora fantarina, Iodized and fluorized salt, easy to spot,
Sachet na gony misy soratra SIF, ok, Bags with the logo SIF
Io ihany no tena izy, io ihany vidianaIt's the only one, it's just worth it
Namako o, longoko oO My Friends
Ka tsaroanareo zany hafatraSo you remember the message
Ataoko an-kira mba ho hainareo I let you know with my song
Ny tiako hambara a
Sira misy ioda, ampiasaina ho an’ny sakafon’ny fianakaviana Iodized salt, to use for family foods
Samy ho salama ny rehetra, na ry dada, na ry neny, Everyone will be well, either, my dad or my mom,
Indrindra moa fa ry zoky sy zandry Especially, elderly and younger
Sira misy ioda sy fliora ihany ny antsikaIodized and fluorized salt only
O ry lahy e,O gentlemen,
ho antsika zay ambanivohitra any na andrenivohitra atoyfor our rural or urban places
Maro karazana ny sira, fa ny misy ioda sy fliora avao vidiana There are many types of salt, but only use iodized and fluorized
Azo antoka sy ara-pahasalamana no efa nandalo fitilianaSafe and healthy, has been tested
Neken’ny dokotera, sady neken’ny minisiteraThe doctor has approved, the Ministry as well
Izay vao naparitaka teny an-tsenaIt's just been released in the market
Tadidio ry vehivavy bevohoka,Remember, pregnant women,
Mampivelatra ny sain’ny zaza ao am-bohoka,Developing baby's mind in the womb,
Misoroka ny fahafahan-jaza, ho anao koa,Preventing spontaneous abortion,
Ny fihinana sira misy ioda isan’androfor you, the daily use of iodized salt
Ho anareo longo mianatse koaFor your friend students
Mampahiran-tsaina avaoMaking you smart
Ny fihinana sira misy ioda isan’androThe daily use of iodized salt
Ataovy min’ny fatra sahaza Take it in moderate dose
O ry lahy e, O gentlemen,
Tandremo ry zalahy efa nahazohazo taona You guys olders
Mihinana sira misy ioda, ara-pahasalamana Use iodized salt, healthy
Lanjalanjao anefa ny fatrany, tsy ho be loatra But measure it up, not too much
Satria ny sira no be loatra no mampiakatra ny tosi-dra fa tsy ny iodaBecause much salt increase blood pressure, not the iodine
Sira misy ioda, okIodized salt, ok
misy ioda sy fliora, tsara e,Iodized and fluorized, good!
Sira misy ioda, ok, Iodized salt, ok
misy ioda sy fliora, mora vidy e,Iodized and fluorized, the cheapest,
Tsy adinonareo iny hafatra iny izay natao an-kira mba ho fantantsikaDo not forget the song
Ho antsika longo, tsy ankanavakeSo all of us, friends without exception
Sira misy ioda sy fliora, mampahatanjake, mahasalamaIodized and fluorized salt, strengthening, healthy